aaaa

تصویربرداری با دوربین های متریک

aaaa

تصویربرداری با استفاده از پهپاد

aaaa

تولید محصولات جانبی

aaaa

تولید محصولات جانبی

aaaa

تولید محصولات جانبی

aaaa

تولید محصولات جانبی

aaaa

تولید محصولات جانبی

t5

زمینه های فعالیت:

 

 

خدمات تصویر برداری هوایی:

طراحی پرواز و تصویربرداری توسط پهبادهای بال ثابت و مولتی روتور

طراحی پرواز و تصویربرداری  با هواپیما و دوربین های هوایی متریک بزرگ مقیاس

تصویربرداری چندطیفی با استفاده از دوربین های متریک و غیر متریک

 

خدمات پردازش:

مثلث بندی هوایی و پردازش انواع تصاویر هوایی سنواتی و بروز

تولید و پردازش ابر نقاط

تولید ارتوفوموزاییک

تولید مدل  های سه بعدی ارتفاعی و ویرایش آن

 

برداشت اطلاعات جغرافیایی:

تهیه نقشه های کاداستر اراضی کشاورزی

تهیه نقشه های کاداستر مناطق شهری

تهیه نقشه های بافت روستایی

تهیه نقشه های توپوگرافی