aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... مدیریت طرح ( پایه یک )

آبیاری زهکشی/کشاورزی و منابع طبیعی

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... آبیاری و زهکشی

( پایه یک )

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... سدسازی

( پایه سه )

aaa

...جهانی اندیشیدن، محلی عمل کردن... مهندسی رودخانه ها و سواحل

( پایه سه )

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... تاسیسات آب و فاضلاب

( پایه سه )

aaa

....جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن.... نقشه برداری زمینی

( پایه یک )

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... فتوگرامتری هوایی

( پایه یک )

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن...

سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (GIS/RS) ( پایه یک )

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... کشاورزی، منابع طبیعی و د امپروری

( پایه یک )

aaa

....جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن.... محیط زیست

( پایه دو )

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن...

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی/گردشگری ( پایه دو )

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن...

نظارت بر اجرا

شرکت مهندسی مشاور ایده پردازان توسعه با شناختی کامل از رسالت جامعه مهندسین مشاور، در حل چالش ها و مسائل پیش رو در عصر حاضر، از سال  1384 پا به عرصه فعالیت گذاشت. درک عمیق و دقیق از ظرفیتها و محدودیت های سرزمین پهناور ایران با پشتوانه ارزشمند سرمایه انسانی و به طبع آن ارتقاء تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در بالاترین سطح استانداردهای موجود ، موجبات اخذ صلاحیت را در زمینه های  مختلف از سازمان برنامه و بودجه کشور در کوتاه ترین زمان میسر نمود. این مهم در کنار رویکردی نوین مبنی بر بهره گیری از روزآمدترین فناوری­ها و روش­های برنامه­ ریزی و طراحی، باعث حضور گسترده و فعال این مشاور در پروژه های داخل و خارج از کشور گردیده است.

ادامه مطلب
4

مهندسی مشاور ایده پردازان توسعه با آگاهی از دانش توسعه و شناخت توام با ادراک عمیق و دقیق از ظرفیتها و مسایل سرزمین پهناور ایران، همراه با پشتوانه ارزشمند از سرمایه انسانی و تجهیزاتی پا به عرصه فعالیت گذاشته است. خدمات مهندسی شامل 12 زیرمجموعه تخصصی می گردد.

بیشتر
 • مدیریت طرح، شبکه های آبیاری زهکشی/کشاورزی و منابع طبیعی
 • آبیاری و زهکشی
 • سدسازی
 • مهندسی رودخانه و سواحل
 • تاسیسات آب و فاضلاب
 • نقشه برداری زمینی
 • فتوگرامتری هوایی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (GIS/RS)
 • کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
 • محیط زیست
 • مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی/گردشگری
 • نظارت بر اجرا