aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... تولید ارتوفتوموزاییک

aaa

....جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن.... نقشه برداری زمینی

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... کاداستر اراضی ملی و زراعی

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... طرح های آبیاری زهکشی

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... طرح های آبخیزداری

aaa

...جهانی اندیشیدن، محلی عمل کردن... مهندسی رودخانه ها و سواحل

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... مطالعات تالاب ها و تعیین نیاز آبی

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... فتوگرامتری هوایی

aaa

....جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن.... پروژه های محیط زیست

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... جلب مشارکت های مردمی

aaa

...جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... مطالعات گردشگری

aaa

... جهانی اندیشیدن محلی عمل کردن... تهیه و تدوین طرح های هادی

شرکت مهندسی مشاور ایده پردازان توسعه با شناختی کامل از رسالت جامعه مهندسین مشاور، در حل چالش ها و مسائل پیش رو در عصر حاضر، از سال  1384 پا به عرصه فعالیت گذاشت. درک عمیق و دقیق از ظرفیتها و محدودیت های سرزمین پهناور ایران با پشتوانه ارزشمند سرمایه انسانی و به طبع آن ارتقاء تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در بالاترین سطح استانداردهای موجود ، موجبات اخذ صلاحیت را در زمینه های  مختلف از سازمان برنامه و بودجه کشور در کوتاه ترین زمان میسر نمود. این مهم در کنار رویکردی نوین مبنی بر بهره گیری از روزآمدترین فناوری­ها و روش­های برنامه­ریزی و طراحی، باعث حضور گسترده و فعال این مشاور در پروژه های داخل و خارج از کشور گردیده است.

ادامه مطلب
4

مهندسی مشاور ایده پردازان توسعه با آگاهی از دانش توسعه و شناخت توام با ادراک عمیق و دقیق از ظرفیتها و مسایل سرزمین پهناور ایران، همراه با پشتوانه ارزشمند از سرمایه انسانی و تجهیزاتی پا به عرصه فعالیت گذاشته است. خدمات مهندسی شامل 12 زیرمجموعه تخصصی می گردد.

بیشتر
 • مدیریت طرح آبیاری زهکشی/ کشاورزی، منابع طبیعی (پایه 1)
 • آبیاری و زهکشی (پایه 1)
 • سدسازی (پایه 3)
 • حفاظت و مهندسی رودخانه (پایه 3)
 • تاسیسات آب و فاضلاب (پایه 3)
 • نقشه برداری زمینی (پایه 1)
 • فتوگرامتری هوایی (پایه 3)
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (GIS/RS) (پایه 3)
 • کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری (پایه 1)
 • محیط زیست (پایه 3)
 • مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی/گردشگری (پایه 2)
 • نظارت بر اجرا