aaaa

تهیه سامانه های مکانی تحت وب

aaaa

پردازش تصاویر پهپاد و تصاویر ماهواره ای

aaaa

طراحی مدل های مفهومی و پیاده سازی بانک اطلاعات مکانی

t5

زمینه های فعالیت:

سیستم های اطلاعات جغرافیایی:
طراحی، پیاده سازی و بروز رسانی انواع سیستم های اطلاعات مکانی تحت وب، موبایل و دسکتاپ
سیستم های مدیریت پایگاه داده اطلاعاتی
سامانه های پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر وب

 

تجزیه و تحلیل مکانی:
مدلسازی مکانی
توسعه پایگاه های داده مکانی
تجزیه و تحلیل زمین آماری

 

سنجش از دور و کارتوگرافی:
پردازش تصاویر ماهواره ای
پایش و بررسی تغییرات منابع طبیعی (فرسایش خاک، فرونشست، منابع آب و ...)
تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای
الگوریتم ها و مدلهای آشکارسازی تغییرات