t5

 

 

طراحی، پیاده سازی و بروز رسانی پایگاه داده اطلاعات مکانی

 

 

کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

 


 

سه بعدي سازي نقشه شبکه راههاي هوايي کشور

 

 

کارفرما: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی  ایران

 


طراحی و اجرای سطوح بی خطری پروازی (obstacle limitation Surface)در حوزه فرودگاه سنندج

کارفرما: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی  ایران


 

 

ایجاد بانک اطلاعات مکانی طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی پایاب سد وشمگیر و گلستان

 

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان


 

بانک اطلاعات مکان محور مدیریت بحران 

 

کارفرما: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران


 

 

مطالعات آمایش، استعدادیابی، ایجاد و توسعه شهرک های کشاورزی (گلخانه ای) در استان های اردبیل و مازندران 

 

 

کارفرما: شرکت شهرک های کشاورزی

 


 

مکان یابی احداث مجتمع های گاو شیری در استان بوشهر 

 

کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر


 

تهیه مدل مفهومی پایگاه داده و پایگاه مدل سامانه پشتیبان SDSS در قالب ملی و استانی (برای 7 استان ساحلی کشور) 

(گروه مشارکت مهندسین مشاور ایده پردازان توسعه، مهاب قدس و خاک بافت)

 

کارفرما:سازمان بنادر و دریانوردی کشور


 

نقشه های کاربری اراضی ملی و دولتی به مساحت 30000 هکتار 

 

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران


 

نقشه هاي كاربري اراضي ملي و دولتي بخشی از حوزه اصلی آبخیز رودخانه شور به مساحت 25000 هكتار (بوئین زهرا، قزوین) 

 

کارفرما: سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور